17
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 So 1et-1/2 P proj_publ
  St 3bt-1/2 P mont_i_kon
St 1g-1/2 informatyka
Pt 1at-2/2 P gosp.zasob
2 8:55- 9:40 Gr 2dt-2/2 P prz_m_cyfr
  St 3bt-1/2 P mont_i_kon
Wr 2ct-1/2 j_ang_hot
Pt 1at-2/2 P gosp.zasob
3 9:50-10:35 Łj 2at-1/2 P dz_przed
Sr 1d rej.obrazu
Kz 1g-2/2 P przech.zap
Cr 2ct-2/2 P obsł_i_hot
Fr 1d-1/2 informatyka
4 10:45-11:30 Gr 2dt-1/2 Pcyfr_obr
Lt 1ct-1/2 informatyka
So 2et-2/2 P proj_graf
  Fr 1f-2/2 informatyka
5 11:40-12:25 Fr 1gt-1/2 informatyka
Fm 2bt lok_s_komp
Sc 2et-1/2 r_angielski
Cr 1a b_i_h_p
Gr 3bt-2/2 P mont_i_kon
6 12:35-13:20 Cr 2dt rys_tech
Gl 1dt-1/2 j. niemiecki
Ha 1b napr.urz
Łj 2at-1/2 P dz_przed
Gr 3bt-2/2 P mont_i_kon
7 13:35-14:20 Ha 1dt-2/2 informatyka
St 2dt komp_obr
Gw 1dt-1/2 P obr.obrazu
Łj 2at-1/2 P dz_przed
St 2dt teoria obr
8 14:30-15:15 Fr 3dt-1/3 P obsł_i_tur
So 2ht-1/2 P proj_publ
Gw 1dt-1/2 P obr.obrazu
Łj 2at-1/2 P dz_przed
Fr 1g-2/2 informatyka
9 15:20-16:05 Ła 3dt-1/3 P info_tur
Ha 2bt-1/2 P adm_s_op
Nk 2ht-1/2 podst_pol
   
Obowiązuje od: 02.03.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 08.03.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum