2at 2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka Wa 29 j. polski Kc 9 P k_i_płace-1/2 Łj 213
P k_i_płace-2/2 Pt 212
rach_fin Pt 8 religia Tr 9
2 8:55- 9:40 historia Kw 26 zaj. wych. Wa 9 P k_i_płace-1/2 Łj 213
P k_i_płace-2/2 Pt 212
rach_fin Pt 8  
3 9:50-10:35 P dz_przed-1/2 Łj 17
P dz_przed-2/2 Ck 13
wf-1/2 Nz oh2
wf-2/2 Mr oh1
P k_i_płace-1/2 Łj 213
P k_i_płace-2/2 Pt 212
matematyka Wa 29  
4 10:45-11:30 j. polski Kc 28 wf-1/2 Nz sg10
j. angielski-2/2 Bj 10
j. polski Kc 215 wf-1/2 Nz sg4
wf-2/2 Mr oh2
 
5 11:40-12:25 prz_w_g_r Ck 29 fizyka Ha 10 r_wos Kw 209 an_ek_i_sp Ck 29  
6 12:35-13:20 j. angielski-1/2 Wr 29
j. niemiecki-2/2 Gl 25
prz_w_g_r Ck 10 j. niemiecki-1/2 Sw 207
j. angielski-2/2 Bj 212
P dz_przed-1/2 Łj 17
P dz_przed-2/2 Ck 13
 
7 13:35-14:20 j. niemiecki-1/2 Sw 29
wf-2/2 Mr oh1
an_ek_i_sp Ck 10 rach_fin Pt 209 P dz_przed-1/2 Łj 17
P dz_przed-2/2 Ck 13
 
8 14:30-15:15 geografia Ke 6 an_ek_i_sp Ck 10 rach_fin Pt 209 P dz_przed-1/2 Łj 17
P dz_przed-2/2 Ck 13
 
9 15:20-16:05 r_wos Kw 8 religia Tr 10 j. angielski-1/2 Wr 217
j. niemiecki-2/2 Gl 210
prz_w_g_r Ck 29  
Obowiązuje od: 02.03.2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 08.03.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum